CERTIFIKÁTY A REALIZACE
Holdingu 2017
AKCE BUNGALOV

Inženýring

INŽENÝRING

Následující řádky vás mohou zaskočit administrativní obsažností požadavku úřadů, ale v dobré víře vás ještě před tím než si je přečtete, informujeme, že přibližně 4 z 5 našich klientů využijí možnost INŽENÝRINGU „na klíč“ a strasti a trable souboje s úředním šimlem, nikdy nepoznají. Pro informace nás kontaktujte na info@rentatrend.cz anebo volejte 602 632 944.

Výstavba rodinného domu obsahuje mnoho činností, kterou laici neumí efektivně a rychle řešit, nevědí, co se po nich vlastně žádá a jejich znalosti si s případnou odpovědí neporadí. Není to nic, co by bylo nenormální, ba naopak to svědčí jen a pouze o skutečnosti, že stavební průmysl a stavebnictví obecně, je náročný obor, který díky tomu má mnoho regulativů.Mnoho klientů se tedy v někdy ve snaze „ušetřit“ finanční prostředky, pustí do pověstného boje obra s Goliášem, ale v tomto případě nebývá vždy konec šťastný tak, jak je tomu v případě zmíněné báje. Dotyčný v lepším případě utratí cca o 1/3 více finančních prostředků a veškerá činnost, kterou lze označit právě jako inženýring, trvá mnohdy i o rok déle.Byrokracie řízení na Stavebním úřadě je v případě přímé konfrontace s laikem takřka neporazitelný mastodont.

INŽENÝRING není v ceně domu, jeho cena činí 25.000 Kč, ale tuto investici lze označit za velice prozíravý počin, který ve svém důsledku ušetří klientům nejen jejich čas a nervovou soustavu, ale také finanční prostředky. Tato cena NEZAHRNUJE poplatky spojené s vlastním řízením. Tyto si klient hradí sám. Inženýring lze financovat hypotékou.

Inženýring zahrnuje obstarání a vyřízení veškerých podkladů, které jsou nutné pro:

Zpracování studie s usazením na pozemek – tedy iniciačnímu řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.Vypracování vlastní PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.Zahájení a průběh vlastního řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.Připojení ke stávajícím IS.Kompletní nafocení pozemku, případné nafilmování (fotky pozemku, inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plyn, kabelové rozvody, elektrika – poklopy a podobně), fotky možného sjezdu na silnici (pokud je již zhotovený a zakótovat do situace).Stavební úřad požádat o konzultaci ohledně RD se studií domu.Územní plán (je v něm vyznačeno, zda na daném pozemku můžeme stavět a případně jsou v něm vypsané regulace) + regulační plán.Požádat o plánovací informaci, kde nám stavební úřad napíše podmínky, což rozhodně doporučujeme. Pokud má klient svého architekta, koordinace postupu a případné schválení studie.

Oslovit dotčené úřady:

Vodovody a kanalizace.Zajistit jejich situační plán, ve kterém budou zakresleny kanalizace a vodovody.Zjistit průměry potrubí, výšku vodojemu z důvodu tlaků, druhy kanalizace (dešťová, splašková).Zajistit informaci, zda povolí připojit se jak se splaškovou a dešťovou kanalizací.Dále informaci, kde můžeme mít vodoměr (venkovní šachta nebo uvnitř RD).Ministerstvo životního prostředí: zjistit, zda bude vyžadovat vynětí ze zemědělského půdního fondu – ZPF. Ohledně splaškové kanalizace, zda čističku nebo jímku na vyvážení.Zjistit, zda se pozemek nebo plánovaná stavba nachází v ochranném pásmu (CHKO, lesy, vodní tok, inženýrské sítě – vysoké napětí, plyn …). Na daných úřadech zjistit podmínky pro provedení stavby, podat žádost o snížení ochranného pásma.Kabelové a ostatní sítě (například kanalizace): jednání s obecním úřadem, zajistit mapu daných sítí a podmínky připojení.

Ostatní úřady:

CHKONaturaLetištěPoddolované území.Sesuvy a podobně dle lokality.V případě CHKO a Natury požádat o jejich vyjádření ke studii.Společnost EON v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu http://www.eon-distribuce.cz/…encnim-sitim , stejně viz sítě ČEZ.Společnost RWE v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu https://www.rwe-distribuce.cz/…kacni-udaje/Cetin O2: https://corporate.cetin.cz/…ager/o2/home?…EON nebo RWE distribuce: smlouva na připojení.Záplavové území Q100 – zjistit výšku hladiny vody v záplavovém území u naší stavby – pokud se stavba nachází v záplavovém území.

Poplatky spojené s jednotlivými úkony, Stavebním úřadem, potažmo stavebním zákonem požadovanými průzkumy, NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ ZA INŽENÝRING a jsou účtovány mimo tuto cenu. Důvodem je skutečnost, že rozsah průzkumů a požadavků je u každé stavby individuální a nelze ho dopředu určit, tudíž ani stanovit objektivní cenu.

Potřebujete více informací?

Napište nám! Ozveme se Vám obratem.

 
Kontaktní formulář
 
RENTA
group
RENTA
investment

KONTAKT

Holding RENTA TREND
Na Armádě 368
Rynholec - 271 01
IČ 26698111
DIČ CZ26698111
e-mail: info@rentatrend.cz

tel: +420 608 777 764
tel: +420 602 632 944


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace