CERTIFIKÁTY A DOWNLOAD
AKCE BUNGALOV

Inženýring

INŽENÝRING

Následující řádky vás mohou zaskočit administrativní obsažností požadavku úřadů, ale v dobré víře vás ještě před tím než si je přečtete, informujeme, že přibližně 4 z 5 našich klientů využijí možnost INŽENÝRINGU „na klíč“ a strasti a trable souboje s úředním šimlem, nikdy nepoznají. Pro informace nás kontaktujte na info@rentatrend.cz anebo volejte 602 632 944.

Výstavba rodinného domu obsahuje mnoho činností, kterou laici neumí efektivně a rychle řešit, nevědí, co se po nich vlastně žádá a jejich znalosti si s případnou odpovědí neporadí. Není to nic, co by bylo nenormální, ba naopak to svědčí jen a pouze o skutečnosti, že stavební průmysl a stavebnictví obecně, je náročný obor, který díky tomu má mnoho regulativů.Mnoho klientů se tedy v někdy ve snaze „ušetřit“ finanční prostředky, pustí do pověstného boje obra s Goliášem, ale v tomto případě nebývá vždy konec šťastný tak, jak je tomu v případě zmíněné báje. Dotyčný v lepším případě utratí cca o 1/3 více finančních prostředků a veškerá činnost, kterou lze označit právě jako inženýring, trvá mnohdy i o rok déle.Byrokracie řízení na Stavebním úřadě je v případě přímé konfrontace s laikem takřka neporazitelný mastodont.

INŽENÝRING není v ceně domu, jeho cena činí 28.500 Kč, ale tuto investici lze označit za velice prozíravý počin, který ve svém důsledku ušetří klientům nejen jejich čas a nervovou soustavu, ale také finanční prostředky. Tato cena NEZAHRNUJE poplatky spojené s vlastním řízením. Tyto si klient hradí sám. Inženýring lze financovat hypotékou.

Inženýring zahrnuje obstarání a vyřízení veškerých podkladů, které jsou nutné pro:

Zpracování studie s usazením na pozemek – tedy iniciačnímu řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.Vypracování vlastní PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.Zahájení a průběh vlastního řízení na místně příslušném Stavebním úřadě.Připojení ke stávajícím IS.Kompletní nafocení pozemku, případné nafilmování (fotky pozemku, inženýrské sítě vodovod, kanalizace, plyn, kabelové rozvody, elektrika – poklopy a podobně), fotky možného sjezdu na silnici (pokud je již zhotovený a zakótovat do situace).Stavební úřad požádat o konzultaci ohledně RD se studií domu.Územní plán (je v něm vyznačeno, zda na daném pozemku můžeme stavět a případně jsou v něm vypsané regulace) + regulační plán.Požádat o plánovací informaci, kde nám stavební úřad napíše podmínky, což rozhodně doporučujeme. Pokud má klient svého architekta, koordinace postupu a případné schválení studie.

Oslovit dotčené úřady:

Vodovody a kanalizace.Zajistit jejich situační plán, ve kterém budou zakresleny kanalizace a vodovody.Zjistit průměry potrubí, výšku vodojemu z důvodu tlaků, druhy kanalizace (dešťová, splašková).Zajistit informaci, zda povolí připojit se jak se splaškovou a dešťovou kanalizací.Dále informaci, kde můžeme mít vodoměr (venkovní šachta nebo uvnitř RD).Ministerstvo životního prostředí: zjistit, zda bude vyžadovat vynětí ze zemědělského půdního fondu – ZPF. Ohledně splaškové kanalizace, zda čističku nebo jímku na vyvážení.Zjistit, zda se pozemek nebo plánovaná stavba nachází v ochranném pásmu (CHKO, lesy, vodní tok, inženýrské sítě – vysoké napětí, plyn …). Na daných úřadech zjistit podmínky pro provedení stavby, podat žádost o snížení ochranného pásma.Kabelové a ostatní sítě (například kanalizace): jednání s obecním úřadem, zajistit mapu daných sítí a podmínky připojení.

Ostatní úřady:

CHKONaturaLetištěPoddolované území.Sesuvy a podobně dle lokality.V případě CHKO a Natury požádat o jejich vyjádření ke studii.Společnost EON v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu http://www.eon-distribuce.cz/…encnim-sitim , stejně viz sítě ČEZ.Společnost RWE v případě, že má elektriku nebo plyn ve správě, vyplnění na internetu https://www.rwe-distribuce.cz/…kacni-udaje/Cetin O2: https://corporate.cetin.cz/…ager/o2/home?…EON nebo RWE distribuce: smlouva na připojení.Záplavové území Q100 – zjistit výšku hladiny vody v záplavovém území u naší stavby – pokud se stavba nachází v záplavovém území.

INŽENÝRING – PLNÁ MOC

tlacitko-download.jpg


V případě zájmu o tuto službu si stáhněte tento formulář, vyplňte podle instrukcí, naskenujte a odešlete na elektronickou adresu: filip@rentatrend.cz . Originál dokumentu poté odešlete na KORESPONDENČNÍ adresu uvedenou v záhlaví PLNÉ MOCI.

Poplatky spojené s jednotlivými úkony, Stavebním úřadem, potažmo stavebním zákonem požadovanými průzkumy, NEJSOU ZAHRNUTY V CENĚ ZA INŽENÝRING a jsou účtovány mimo tuto cenu. Důvodem je skutečnost, že rozsah průzkumů a požadavků je u každé stavby individuální a nelze ho dopředu určit, tudíž ani stanovit objektivní cenu.

Cena této služby činí 28.500 Kč včetně DPH a je v ní zahrnuto i jednání a vyřízení přípojení elektrického proudu od ČEZ.

 
RENTA
group
RENTA
investment
Financování
RENTA TREND

KONTAKT

Holding RENTA TREND
Areál ZVÚ
Pražská třída 332/4
500 04 - Hradec Králové
IČ 26698111
DIČ CZ26698111
e-mail: info@rentatrend.cz

tel: +420 608 777 764
tel: +420 602 632 944


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace